מרכזים למיצוי זכויות

מרכזים למיצוי זכויות בירושלים 14 מרכזי מיצוי הזכויות פזורים ברחבי העיר. נשמח לסייע בבדיקה ובמיצוי זכויותיכם בנושאי: חובות, ביטוח לאומי, דיור, יעוץ משפטי ראשוני, דיני עבודה, צרכנות, זכויות תושבים ותיקים ועוד.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/rights/centers/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום