אתר Data City-Jerusalem מספק דרך קלה למצוא, לגשת ולהשתמש מחדש במערכי נתונים ציבוריים מצד העירייה. מטרתו העיקרית של האתר היא לעודד גישה ציבורית ושימוש חוזר בנתונים ציבוריים. הוא נוצר מתוך רצון להנגיש המידע העירוני והממשלתי בפלטפורמות נוספות מתוך רצון להקל על התושב ככל הניתן.

אתר זה מספק קטלוג מרכזי לגילוי נתונים ציבוריים. הוא גם מספק אירוח לנתונים טבלאיים, מרחביים ויחסיים עם ממשקי API ואפשרות לקשר נתונים ושירותים שמארחים מקורות ממשלתיים אחרים. שיפור הכמות והאיכות של הנתונים יהיה תהליך מתמשך. בנוסף למערכי נתונים פתוחים, האתר כולל נתונים שטרם פורסמו ונתונים הזמינים להורדה ולשימוש הציבור.

מערכי הנתונים המסופקים כאן נוצרו על ידי העירייה וגופים ממשלה נוספים. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח את האיכות או העמידה בזמנים של כל הנתונים. ניתן לכתוב משוב קצר בחלק הנקרא "צרו קשר", אך איננו יכולים להבטיח כי נוכל לתקן את כל הבעיות המזוהות עם מערכי הנתונים, אולם אנו נמצאים בתהליך הוספת מסגרת איכותית כדי להקל על המשתמשים בזיהוי נתונים באיכות גבוהה שיוכלו להסתמך עליהם.

כאן לשירותכם, מטה הדיגיטל, החדשנות וניהול הידע בעיריית ירושלים.