סניפי תנועות נוער בירושלים

סניפי תנועת הנוער בירושלים - כולל מספר חניכים, כתובת ושיוך לתנועה. מעודכן לדצמבר 2023. https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/youth/youth-movements/youth-branchess/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/youth/youth-movements/youth-branchess/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום