מרחבי ופינות עבודה לעוסקים מהבית

מרחבי ופינות עבודה לעוסקים מהבית בירושלים - כולל שעות פעילות, כתובת וקישור לאתר.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/business/business-development/home-busines/workspaces/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים