אתרי טבע עירוני

רשימת אתרי טבע עירוני בירושלים. מעודכן לאוקטובר 2023. בואו לגלות את הטבע המרשים שנתברכה בו ירושלים: מגוון אתרי פריחה, בעלי חיים, חורשות, עצים עתיקים, תצפיות נוף, אתרי צפרות, יערות ואתרי טבע קהילתיים. https://www.jerusalem.muni.il/he/experience/urban-nature/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/experience/urban-nature/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום