טיפות חלב חלוקה לאזורים בעיר

טיפות חלב חלוקה לאזורים בעיר

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/map/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ נ.י
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ נ.י
אחראי נ.י
דוא"ל התחזוקה נ.י
תדירות עדכון