ספריות רחוב

רשימת ספריות רחוב בירושלים - מעודכן לאוקטובר 2023. ספריות הרחוב הממוקמות בפארקים וברחובות שונים בירושלים, מהוות מרחב להחלפה חופשית וחינמית של ספרים וקיום אירועים קהילתיים שונים לרווחת תושבי השכונות השונות. https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/social-sustainability/street-libraries/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/social-sustainability/street-libraries/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום