מתקני ספורט בירושלים

מתקני ספורט ברחבי העיר ירושלים - מגרשים, אולמות, בריכות ועוד. מעודכן לדצמבר 2023. https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/map/?list=32917

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/map/?list=32917
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום