משחקיות וג'ימבורי בירושלים

רשימת משחקיות וג'ימבורי לילדים ופעוטות בירושלים - כולל שעות פעילות, כתובת ופרטי התקשרות.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/earlychildhood/familytime/jimboree/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים