מתקני גניזה

מתקני גניזה בירושלים - https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/religion/genizah/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/religion/genizah/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים