תחנות כיבוי אש | כבאות והצלה

רשימת תחנות הכיבוי הפרוסות בארץ

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/israel_fire_rescue_stations

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים