מיחזור פסולת אלקטרונית

מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית בירושלים - כולל כתובת ושכונה. מעודכן לאוקטובר 2023.

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/clean-city/improvingcity/recycling/?cats=electronic-waste

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/clean-city/improvingcity/recycling/?cats=electronic-waste
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום