מינהלים קהילתיים

רשימת המינהלים הקהילתיים בירושלים, כולל פרטי התקשרות. מעודכן לדצמבר 2023.

45 המינהלים הקהילתיים הפזורים ברחבי ירושלים, משמשים כלי עירוני משלים לניהול העיר ולחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים. https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/communitycenters/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/communitycenters/communitycenters/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום