אנטנות סלולריות בהקמה | המשרד להגנת הסביבה

מוקדים לשידורים סלולריים בהקמה של החברות: סלקום, פלאפון, PHI. לפרטים נוספים: https://www.gov.il/he/departments/guides/radio_frequency_radiation?chapterIndex=2

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/antenna_hakama

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון