מתקני האכלה לחתולים

רשימת מתקני האכלה לחתולים בירושלים. מעודכן לאוקטובר 2023 https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/veterinary-service/cat-feeding-facilities/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/veterinary-service/cat-feeding-facilities/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים