מיחזור קרטוניות

מתקני מיחזור קרטוניות בירושלים - כולל כתובת ושכונה. מעודכן לאוקטובר 2023.

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/clean-city/improvingcity/recycling/?cats=cartons

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/clean-city/improvingcity/recycling/?cats=cartons
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום