מסלולי אופניים בירושלים

מסלולי אופניים מומלצים בירושלים - רכיבה ליעדים מרכזיים, מסלולי טיול

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/bicycle/bicycle_tracks/recommended_routes_jer/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/bicycle/bicycle_tracks/recommended_routes_jer/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים
דוא"ל התחזוקה מטה הדיגיטל, עיריית ירושלים