קהילות בנק הזמן

הרעיון הפשוט של החלפת זמן - שעה שווה שעה, יוצר קהילה מגובשת של שווים בין שווים נותנים ומקבלים. https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/bank-hazman/time-bank-communities/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/community-in-jerusalem/bank-hazman//
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מטה דיגיטל עיריית ירושלים
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מטה דיגיטל עיריית ירושלים
אחראי (עברית) מטה דיגיטל
דוא"ל התחזוקה מטה דיגיטל
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום