אנטנות סלולריות פעילות | המשרד להגנת הסביבה

מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, PHI.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/antennaactive
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ הסדנא לידע ציבורי